infoadl logo
xerox logo

Сервизно обслужване

Съгласно стандартите на Xerox се препоръчва гаранционното и извънгаранционно обслужване на машините да се извършва чрез пълно сервизно обслужване. Пълното сервизно обслужване включва всички технологични разходи за експлоатация и техническа поддръжка:

 • Ремонт на машината и отсраняване на технически дефекти;
 • Доставка и замяна на дефектирали части и модули;
 • Доставка и замяна на консумативи и консумативни части, които са подложени на износване и подлежат на периодична подмяна;
 • Периодична профилактика на машината – в зависимост от натоварването.
 • Софтуерна поддръжка (на софтуера инсталиран на машината);
 • Време за сервизна реакция при пълно сервизно обслужване – от 4 до 8 работни часа, с предимство от останалите сервизни повиквания.
Предимства на пълното сервизно обслужване
 • Превантивен сервиз и замяна на амортизирани резервни части – гаранция за непрекъснато работещо надеждно оборудване;
 • Периодични технически прегледи и профилактика на машината в зависимост от нейното натоварване.
 • Гарантирана и фиксирана себестойност на копие независимо от наситеността на произвеждания документ – ниски експлоатационни разходи. При формиране цената на копие всички производители задават живот на консуматива при 6% наситеност. В действителност покритието на произведения документ надвишава (в повечето случаи многократно) 6%. Предимството на Пълното сервизно обслужване е, че цената на копие е формирана без значение на %-та покритие на листа.
 • Сервизното обслужване се изпълнява с оригинални консумативи, консумативни и резервни части.
 • Възможност за планиране на необходимите консумативи и резервни части, което ограничава до минимум престоите на техниката;
 • Заявките за ремонт и отстраняване на технически дефекти при този вид поддръжка се обслужват с предимство;
 • ервизното обслужване на машините се извършва на място при Клиента, а когато това е невъзможно - в сервизната база, като транспортните разходи са за сметка на сервиза;
 • Плащането се извършва на база извършен действителен обем работа (направени копия/отпечатъци).