infoadl logo
xerox logo

Сервизна поддръжка

Гаранционна и следгаранционна сервизна поддръжка на офис техника и производствени печатащи системи

Предлагаме различни видове сервизна поддръжка, като всяко различно ниво на поддръжка е съобразено с конкретните изисквания и потребности на нашите клиенти. Гаранционното и следгаранционно сервизно обслужване се извършва в собствени сервизни центрове на територията на цялата страна. Сервизните бази разполагат с висококвалифицирани специалисти, които притежават необходимите сертификати за правоспособност и значителен опит, което гарантира своевременното локализиране и отстраняване на технически повреди и намалява времето за престой на оборудването. Опитът на компанията и нейните специалисти дават възможност за внедряване в експлоатация и поддържане на документни системи от различен клас и с различно предназначение - създаване на висококачествени документи и графични изображения, редактиране, обработка, размножаване, обмен на информация в цифров и печатен вид, архивиране и други.